Сервизна поддръжка с два сервизни екипа, изцяло оборудвани с модерна техника, от посочено от вас място,по време на активния сезон или на други сезонни работи.