Бърза диагностика на неправилното функциониране, предлагайки подходящите диагностични програми.